Dnes jsem jako zastupitel

Dne 7. října 2021 se konala akce „Dnes jsem jako zastupitel“ na téma: Městská zeleň, ochlazení města a solární město, které se zúčastnila naše polovina třídy 2. A a Mgr. Soňa Šípová, naše třídní učitelka.
Společně jsme se připojili na online konferenci, kde byli přítomni zastupitelé, například paní Ing. Mariana Čapková, náměstek primátora Pavel Vyhnánek M. A. a organizátorka celé akce Mgr. Hedvika Pánková Nejedlá za NF MODRÁ RYBKA. Konference zúčastnily další tři školy se svými návrhy k dané problematice.
Celá konference proběhla interaktivní formou. Program byl opravdu bohatý. Školy byly kreativní a přednesly mnoho zajímavých návrhů. Naše škola předložila pět návrhů, z toho prošly čtyři. Za náš úspěch mohou naši třídní zastupitelé Jaroslav Škoda a Natálie Fleissigová.
Zde jsou názory několika účastníků ze třídy 2. A: „Na akci se mi líbila přítomnost reálných zastupitelů a jejich povídání o zkušenostech, které za léta své praxe nabrali. Téma bylo velmi zajímavé a s našimi návrhy jsem souhlasil. Jediné, co bych vytknul, bylo zdlouhavé hlasování.“ – Vojtěch Bárta. „Konference mě překvapila příjemnou atmosférou a zajímavými návrhy, všichni se snažili podat ten nejlepší, který je napadl, byl to pěkný zážitek.“ – Adéla Bednarzová. Co na to náš zastupitel? „Akce se mi líbila, bylo zajímavé poslouchat názory ostatních studentů. Připravoval jsem se spíš mentálně, žádné poznámky jsem neměl, tedy jenom samotné návrhy usnesení.“ – Jaroslav Škoda.
Hladký průběh téměř hodinové konference byl ukončen s úsměvy na tváři a dobrým pocitem, že jsme společně pomohli pražským zastupitelům.
Na závěr bychom chtěli poděkovat naší třídní učitelce Mgr. Soně Šípové, která nás do programu zapsala a dala nám tím možnost účasti na konferenci zastupitelů.

Filip Francl a Ayesha Iman, 2. A