Návštěva Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Ve dnech 13. a 14. října navštívily třídy 2. A a 2. B Národní pedagogické muzeum a knihovnu
J. A. Komenského v Praze. Studenti a studentky se nejprve se seznámili s životem a dílem Učitele národů, poté během návštěvy stálých expozic (Odkaz J. A. Komenského a Tradice a výzvy české vzdělanosti v Evropě) hledali odpovědi na otázky z pracovního sešitu. Ten je koncipován tak, aby s ním student mohl pracovat zcela samostatně, bez pomoci učitele. Složitější úkoly řešily třídy i
ve skupinách. Na závěr exkurze si mohli studenti vyzkoušet psaní inkoustem husím brkem.

Mgr. Olga Šramelová