Drogová problematika

Dne 20.12. 2018 jsme se vydali s ostatními třídami z 1. ročníku na přednášku do policejního muzea. Přednáška byla zaměřena na téma „drogy“. Pán, který nás prováděl přednáškou, nám povídal o nových drogách i o těch, o kterých jsme už slyšeli, a jak to taky může dopadnout, když je budeme užívat, a hlavně nám řekl plno příběhů a zkušeností z jeho kariéry.

Určitě se nebudeme bránit dalším exkurzím, protože jsme si odnesli opět něco nového.
Za třídu 1. B Jirousek David

Kriminalista nás uvedl do problematiky drog. Prostřednictvím vtipných i smutných historek nás poučil o nebezpečí, které způsobuje jejich užívání. Vysají nám duši, omámí mozek, přivedou do kriminálu a v nejhorším případe si zatancují i na našem hrobě. Drogy přetrhají pouta s rodinou a přáteli. Bez odborné pomoci se již závislí lidé nedokáží vrátit zpět k původnímu způsobu života. Tato přednáška nám měla pomoci k tomu, abychom problematiku drog vnímali v širším kontextu a vyvarovali se užívání omamných a psychotropních látek.

Za 1.A děkuje Roderik Horváth.