Ekonomická olympiáda

V prosinci proběhlo školní kolo ekonomické olympiády, do kterého se zapojily třídy 3. A a 3. C. Do krajského kola postupují nejúspěšnější studenti: Dvořák Jakub, Exnarová Šárka, Hejtmánek Jiří, Míček Adam, Poláková Liana a Wohlmuth Petr. Olympiáda probíhala online ve spolupráci s vyučujícími PEK.
Krajské kolo pro Prahu se bude konat 27. ledna 2020 v dopoledních hodinách v Praze 10, Estonská 500/3.
Všem zúčastněným děkuji a postupujícím blahopřeji.

Ing. Jaroslava Bartoňová