Českoslovenští letci v perutích britského Královského letectva

Dne 2. prosince se v Památníku Lidice konala konference předních českých historiků na téma Českoslovenští letci v perutích britského Královského letectva a jejich osudy po návratu do střední Evropy.
V programu nabitém přednáškami vystoupila se svou prezentací i studentka naší školy, Adéla Nebřenská, která představila portrét svého prastrýce, instruktora československých letců v Británii, Josefa Flekala, jehož výcvikem prošlo více než čtyřicet později vynikajících a slavných československých pilotů.
Její práce byla přijata všemi přítomnými s velkým zájmem a hodnocena jako vynikající příspěvek.
Blahopřejeme!