Exkurze do matematického ústavu Akademie věd

Dne 12. listopadu 2019 se uskutečnila exkurze do matematického ústavu Akademie věd, kde třída 3. B měla zjistit, s jakými stroji na výpočetní techniku zde pracují. Cesta byla krátká a institut jsme našli poměrně snadno. Před vchodem byla pořízená fotografie, a tím naše exkurze začala.
První proběhla rychlá registrace, kdy nás jeden z vyučujících došel nahlásit, že jsme dorazili. Druhou věcí na programu exkurze byla přednáška, pří níž jsme se dozvěděli, jak ústav funguje a co je jeho prací. Na této přednášce se rozdávali hodnotné ceny (USB disky, propisky či klíčenky). Poté se nás již ujal Ing. Martin Jarník z výpočetního oddělení, který nám pověděl vše o fungování serverů a programech, které v ústavu používají. Ke konci exkurze jsme mohli vidět serverovnu a kancelář Ing. Jarníka. Po prohlídce těchto místností, kdy nám ukázali vše, co mohli, jsme se rozloučili a společně odešli. Doprovod na této akci nám dělali Mgr. Hartmanová a Ing. Votlučka.