Klimatická změna

Dne 22. listopadu 2019 jsme se zúčastnili přednášky o změnách klimatu a jak na nás působí v běžném životě.
Celou přednáškou nás provázel student Matematicko-fyzikální fakulty. Dozvěděli jsme se rozdíl mezi počasím a klimatem, co je skleníkový efekt a jaké jsou negativní vlivy globálního oteplování. Díky této přednášce jsme si uvědomili, že budoucnost závisí na nás a je důležité to brát vážně.

I. Pabiánová, J. Kukrlová 2. B