Exkurze v České národní bance

Dne 3. listopadu 2015 se třída 2. A zúčastnila exkurze v České národní bance. Žáci měli možnost prohlédnout si reprezentativní prostory této důležité ústavní instituce, kromě tohoto se dozvěděli spoustu zajímavých informací o postavení a funkci ČNB. Dále se zúčastnili stálé expozice na téma „Lidé a peníze“ prezentující ucelený vývoj měny a financí v Čechách. Tuto exkurzi nám zařídila maminka jednoho našeho studenta, za což jsme velmi vděčni a velmi uvítáme ze strany rodičů i jiných, pokud nám nabídnou možnost v rámci aplikace teoretických poznatků v praxi navštívit další zajímavé instituce.

Mgr. Veronika Stará