THE HISTORY OF ENGLAND

V pondělí 12. října jsme v aule měli možnost zhlédnout představení The Bear Educational Theatre o anglických dějinách od nejstarších dob až do období vlády Alžběty I.

Představení humorným stylem zobrazilo fakta z anglické historie a života obyčejných lidí i vládců.

Herci užívali různé rekvizity, převleky, masky nebo plátno, kde byly namalovány letopočty s charakteristickými ikonami. Během samotného přestavení byli  do hry zapojeni i vybraní žáci školy, aby pomohli zinscenovat bitvu u Hastings. Součástí představení byla i soutěž mezi týmy.

Představení se nám všem moc líbilo.

Tomáš Pěknic 4. D

V pondělí 12. října se studenti všech čtvrtých ročníků zúčastnili divadelního představení „The History Of England“. Dva herci (z České republiky a Francie) a herečka (z Dánska) nám v šedesáti minutách ukázali nejdůležitější momenty, které se udály v historii Anglie. Někteří studenti se mohli zapojit a stát se tak součástí představení. Herci nás také rozdělili do dvou týmů, které proti sobě soupeřily. Tým, který správně zodpověděl více otázek o historii Anglie, zvítězil. Představení se nám líbilo, protože bylo poučné i zábavné zároveň.

On Monday October 12, The Bear Educational Theatre visited our school. An actress from Denmark and two actors (from the Czech Republic and France) showed us the most important moments in the history of England (for example The Battle of Hastings, the War of the Roses and the reign of Henry VIII). Some of us were involved and became a part of the performance. It was interesting because it was informative and funny at the same time.

Denisa Albertová, 4. A