Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte

Mezinárodní vědecká konference „Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte“, konaná Fakultou středoevropských studií  Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, přinesla různé vědecké pohledy na fenomén židovství ve střední Evropě, pohledy literární, filozofické, religiózní, uměnovědné, historické etc. Měla i cíle obecně kulturní a vzdělávací (jednání se mj.  účastnili i studenti nitranských vysokých škol). Podrobnější  informaci o konání naleznete  na https://magazin.fss.ukf.sk/blog/2015/10/29/zidovsky-kulturny-fenomen-v-stredoeuropskom-kontexte/

Referát A. Mikuláška, přednesený 27. října v první sekci,  byl rozdělen do dvou částí. V první byly vymezeny různé kontexty studia „židovské literatury“ (tematické, motivické, etnické, náboženské atp., včetně antisemitismu jako interpretačního centrismu). V druhé byl aktualizován odkaz jednoho z nejvýraznějších teoretiků českožidovského (česko-židovského) hnutí Jindřicha Kohna (1874–1935), příbramského rodáka, teoretika velmi široce a neortodoxně chápané asimilace, respektované filozofické a sociologické osobnosti (označovaného někdy za českého Martina Bubera, mj. i znalce díla T. G. Masaryka, K. Marxe a F. Palackého).

 „Z rodu židovského s národem českým k smíru nad národy“, tak znělo jeho stěžejní krédo… Celý text referátu bude publikován ve sborníku z konference.

Zpráva PaedDr. A. Mikuláška, vyučujícího českého jazyka, z této vědecké konference