Exkurze ve vazební věznici Praha – Pankrác

Dne 13. listopadu 2014 se žáci třídy 4. B v rámci výuky trestního práva zúčastnili odborné exkurze ve vazební věznici Praha – Pankrác. Exkurze měla dvě části. V první části studenti absolvovali velmi zajímavou přednášku v Památníku Pankrác. Zde se seznámili s historií českého vězeňství od dob přemyslovského státu až po současnost. Součástí byla i expozice středověkých mučících nástrojů až po nacistickou gilotinu, která připravila o život stovky českých odbojářů. Druhá část exkurze se pak odehrávala přímo v části vazební věznice, kde byli studenti seznámeni s procesem přijímání vězňů od osobní prohlídky až po konečné umístění na celu. Kromě toho bylo studentům umožněno právě do takové cely nahlédnout.

Mgr. Veronika Stará