Projekt AZUBI EUROPA

Jubilejní 5. návštěva žáků a pedagogů německé školy z Halle 11. listopadu 2014 se nesla v duchu přátelské atmosféry! Tentokrát se symbolicky konala v době 25. výročí pádu Berlínské zdi. Na slavnostním přivítání v aule školy jsme hovořili o historickém odkazu a událostech r. 1989. Zmínili jsme nejen proslulý projev H. D. Genschera na velvyslanectví SRN v Praze dne 9. listopadu 1989, ale i skvělé projevy A. Merkelové a M. Schulze (předsedy Evropského parlamentu) přenášené tento víkend na ČT 24. Soustředěnost nabrala obrátek při prezentaci českého a německého školského systému s následnou besedou a dotazy – jak jinak než v německém jazyce! To je oblíbená a skvělá tradice naší školy, podtrhující její dobré jméno v rámci posílené výuky cizích jazyků…. Přátelská atmosféra pokračovala i na společném obědě, procházce Prahou, návštěvě velvyslanectví SRN a vzájemném loučení. Vyslovujeme tímto dík všem zúčastněným žákům za kultivovaný projev při zdařilé prezentaci českého školního systému a za odvahu vystoupit před svými vrstevníky z Německa v jejich rodném jazyce!!!

P. Nedomová, J. Blažková, M. Vykouková

Po všech prezentacích jsme měli možnost popovídat si s německými studenty v jejich rodném jazyce o tom, co nás zajímá. Po společném obědě jsme absolvovali cestu přes Kampu, Karlův most a Malostranské náměstí na německé velvyslanectví, kde jsme se v překrásné zahradě dověděli mnoho nových věcí. Poté jsme se přesunuli do prostorů, kde v roce 1989 spali němečtí uprchlíci. Zde jsme shlédli dokument o tomto roce. Pak jsme se s našimi německými kamarády rozloučili. Toto setkání bylo pro nás velice přínosné a my škole za toto umožnění děkujeme.

Sára Špaldová, Tereza Sidorová, 2. A