Fiktivní cestovní kanceláře

V rámci hodin německého jazyka žáci třídy 2.A. vytvářeli webové stránky svých fiktivních cestovních kanceláří a následně své projekty prezentovali spolužákům.
Žáci tak mohli propojit své dovednosti a znalosti hned z několika předmětů: německého jazyka, informačních a komunikačních technologií a zeměpisu.