Gymnázium Beykent Okullari

Navázali jsme další zahraniční kontakt!

Po vánočních prázdninách čekalo studenty prvních ročníků malé překvapení. Obdrželi zásilku ze soukromého gymnázia Beykent Okullari v tureckém Istanbulu plnou dopisů v německém jazyce.

Psaní od svých vrstevníků si studenti s vervou rozebrali a vzápětí na ně v hodinách němčiny odpověděli. Začínající němčináři z obou škol tak dostali jedinečnou příležitost uplatnit své dosavadní znalosti v reálné komunikaci. Do konce tohoto školního roku bychom měli stihnout minimálně ještě jedno kolo vzájemné výměny dopisů.

Doufáme, že zahájení této mezinárodní korespondence přispěje nejen ke zvýšení motivace ke studiu německého jazyka, ale také k lepšímu mezikulturnímu porozumění na obou stranách. A kdo ví, třeba časem povede i k navázání opravdových přátelství.

Mgr. Martina Vykouková, PaedDr. Pavla Nedomová, Mgr. Jindra Blažková