Správa uprchlických zařízení MV ČR

Studenti druhých a třetích ročníků absolvovali dne 22. ledna 2015 odbornou přednášku o činnosti Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (dále jen „SUZ“). Přednášejícím byl Mgr. Radim Prahl, který se studentům věnoval po celé dvě vyučovací hodiny.

Studenti byli na úvod detailně seznámeni se základními údaji ohledně SUZ, s její organizační strukturou a spolupracujícími institucemi. Následoval výklad o činnostech jednotlivých zařízení SUZ, který byl doplněn o videoprojekci z těchto míst.

Závěr přednášky byl věnován odborné diskusi. Studenti, kteří absolvovali přednášku, ji vyhodnotili jako velmi přínosnou pro další studium veřejné správy a současně ocenili kvalitní přístup přednášejícího.

Mgr. Jarmila Chalupová