Armáda ČR

Studenti čtvrtých ročníků absolvovali dne 27. ledna 2015 odbornou přednášku o Armádě ČR, která byla realizována v návaznosti na výuku veřejné správy. Vlastní zhodnocení přednášky si připravili zástupci studentů, jmenovitě Tereza Těšíková ze 4. A a Karolína Krabcová společně se Simonou Janovskou ze 4. B.

Mgr. Jarmila Chalupová

Dne 27. ledna 2015 navštívil naši školu podplukovník Ing. Jan Šulc, aby nám přiblížil učivo, které se týká správy obrany státu. Na úvod přednášky s námi zopakoval probranou látku a pak nám ji ještě rozšířil. Dozvěděli jsme se, kde všude působila armáda ČR od historie až po současnost. Dále nám objasnil, čeho se týká, médii tolik rozebíraná, novela branného zákona. Také uvedl termíny různých akcí na veřejnosti a místa, která může veřejnost navštívit a dozvědět se tak více o činnosti armády ČR. Zájemcům vysvětlil, jak se stát profesionálním vojákem.

Celé vyprávění doplňoval dvěma prezentacemi. První obsahovala obecné informace o armádě ČR, druhá pak byla zaměřena na misi v Afghánistánu v provincii Logar, na misi, které se podplukovník zúčastnil. Mohli jsme zhlédnout mnoho fotek zde pořízených a pan podplukovník nám také sdělil, jak to na takové misi „chodí“. Postupně nám tedy ukázal, jak již probraná teorie funguje v praxi.

Pan podplukovník působí v oddělení komunikace s veřejností Kanceláře Generálního štábu AČR, a proto bylo jeho vystupování velmi příjemné. Přednáška byla také velmi poutavá. Nejen že jsme si zopakovali učivo, které budeme dále potřebovat, ale také jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací, které nám mohou dopomoci k úspěšnému složení maturitní zkoušky.

Těšíková Tereza 4. A