Evropský dům

Třída 3. C absolvovala dne 5. února 2015 podnětnou přednášku o Evropské unii v prostorách Evropského domu. Odborná přednáška byla realizována v návaznosti na probíranou látku v maturitním předmětu „právo“. Studenti vybrané třídy, kteří měli možnost účastnit se přednášky, ji velmi kladně hodnotili, protože byla v souladu s probíranou látkou a s jejich případným dalším studiem v zahraničí. Ocenili především aktivní přístup obou přednášejících, kteří je interaktivně zapojili do problematiky.

Mgr. Jarmila Chalupová

Dne 5. února 2015 se naše třída zúčastnila odborné exkurze v Evropském domě v pražské Jungmannově ulici.

První věc, o které nás sympatičtí přednášející informovali, byla možnost využít zdejší knihovnu nebo se přijít podívat do kina, a to nejen na Dny evropského filmu. Součástí přednášky totiž byla i pozvánka na blížící se „Festival bulharských filmů“.

A co bylo obsahem samotné přednášky? Dozvěděli jsme se základní údaje o Evropské unii, o její historii, orgánech, ale i o českých osobnostech, které přispěly k jejímu vzniku.

Mohli jsme debatovat o výhodách a nevýhodách, které plynou pro Českou republiku od roku 2004, kdy se stala jejím členem.

Hlasovali jsme o tom, kdo z nás by chtěl mít jako národní měnu euro. Nikoho asi nepřekvapí, že nadpoloviční převahu měla odpověď „ne“.

Co se týká výhod vstupu naší země do EU, řekla bych, že každý z nás už asi zažil jednoduchost cestování mezi jednotlivými členskými zeměmi.

Dále jsme byli upozorněni na možnosti studia v zahraničí s programem Erasmus+.

A moje zhodnocení? Vřele bych doporučila návštěvu Evropského domu všem, kteří rádi cestují, ale především těm, kteří v budoucnu plánují studovat či pracovat v jiné zemi, než je právě ta naše.

Za 3. C Karolína Obdržálková