Historické setkání…

… takto hodnotili jednání dvou partnerských delegací kolegové z Kazachstánu, kteří společně s představiteli obchodní a diplomatické mise Republiky Kazachstán navštívili Českou republiku, aby navázali užší kontakty se zeměmi střední Evropy, jmenovitě s partnery ze Slovenska, Maďarska, Rakouska a dalšími.
V pondělí 27. ledna se tedy na půdě Velvyslanectví Republiky Kazachstán sešli na historicky prvním setkání (po rozpadu Sovětského svazu a Československa)  zástupci českých a kazašských spisovatelů. Unii českých spisovatelů reprezentoval její prezident Ing. Karel Sýs a členové vedení UČS, literární teoretik PhDr. Alexej Mikulášek a překladatelka PhDr. Alena Mikulášková Volková (oba též pedagogové naší školy). Delegaci z Kazachstánu tvořili  předseda Svazu spisovatelů Kazachstánu Ulykbek Esdaulet, prof. Dr. Kenžechan Matyžanov, prof. Dr. Tursun Žurtbaj a básnířka Gabdulina Almachan.
Obě delegace se shodly na nutnosti výměny kulturně estetických slovesných hodnot formou překladů z obou národních jazyků, popř. z ruštiny. Jestliže na straně kazachstánské můžeme konstatovat obeznámenost s osobnostmi české literatury, také zásluhou ruskojazyčných překladů, s osobnostmi, které vstoupily do tzv. světové literatury, zvláště s Boženou Němcovou,  Janem Nerudou, Karlem Čapkem, Jaroslavem Haškem a Jaroslavem Seifertem, Václavem Havlem i Juliem Fučíkem, na straně české jsou znalosti či jen povědomí o partnerské literatuře zcela nedostatečné, ponecháme-li stranou překlady z tvorby Abaje Kunanbajeva („Čtyřicet rozjímání o životě a lidech“, 1959; „Básně“, 1969, obě zásluhou Luďka Hřebíčka, na něhož dnes navazují i překladatelé čeští). Bylo mj. konstatováno, že tato situace neodpovídá významu kazašské literatury jako důležitého segmentu  středoasijské slovesné kultury, jejím tradicím ani současnosti.
Výsledkem více než hodinu a půl trvajícího jednání, vedeného z partnerské strany kazašsky, z české pak jazykem českým, se simultánním tlumočením, bylo uzavření několika předběžných dohod. Podle jedné z nich by zástupci Svazu kazašských spisovatelů nabídli, podle vlastního zvážení, několik literárních děl (básní, povídek, esejů, popř. výborů) reprezentujících současnou kazašskou literaturu k překladu a  publikování v jazyce českém, a to např. v časopise LUK (dříve Obrys-Kmen), který vydává Unie českých spisovatelů tiskem i v elektronické podobě (www.obrys-kmen.cz). Podobná aktivita bude následovat i z  české strany.
Delegace z Kazachstánu se ještě téhož dne účastnila i slavnostního otevření Kulturního a informačního centra Abai v pražském Klementinu.  Podle informací publikovaných na facebooku Národní knihovny v něm „jsou představena díla kazašského básníka Abaje Kunanbajeva, obrazy různých období jeho života a rozsáhlé informace o činnosti reformátora kazašské kultury. Centrum Abai bude v Klementinu přístupné po dobu 3 měsíců“. Součástí akce byl rovněž kulatý stůl za účasti kazašských spisovatelů, dalších představitelů české literatury a kultury a Asociace kazašských studentů „Tarlan“.

PhdDr. Alexej Mikulášek

https://www.facebook.com/pg/narodni.knihovna/posts/