Kraje pro bezpečný internet 2019

Dne 27. ledna 2020 bylo naší škole v salónku Rezidence primátora z rukou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D., radního pro oblast školství, sportu, volnočasových aktivit, vědy a podpory podnikání malých a středních firem a Ing. Mariany Čapkové, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP předána cena za nejaktivnější pražskou střední školu v účasti soutěžního kvízu Kraje pro bezpečný internet v projektu Asociace krajů ČR. Kvíz má studenty poučit o možných rizicích internetu a také, jak se jim vyvarovat. Formou kvízových otázek se žáci a studenti všech věkových kategorií dozvídají, jak správně reagovat na nečekané situace na internetu v rámci komunikace a jak se vyhnout možným rizikům. Radní Šimral a Ing. Čapková společně se zástupci sponzorů předali diplomy a ceny, věnované společnostmi Microsoft, Gordic a CZ.NIC našim studentům, kteří se zúčastnili finále Kvízu Plus – Daniele Šimkové a Janu Pekárkovi.

Bc. Miluše Jaroševská
Ing. Lenka Kendíková

Link na video na TV Praha