Kadeti americké armády

Ve středu 15. června 2016 naši školu navštívili kadeti Spojených států amerických, kteří jsou u 13. dělostřeleckého pluku na vojenské stáži. Během výměnného pobytu zde v České republice navštívili již dvě gymnázia a tento den zavítali k nám. Prvotní setkání s kadety proběhlo v aule, kde Lucie Přenosilová z 1. B a Jakub Ležovič z 2. D naše vzácné hosty přivítali a představili v anglickém jazyce naši školu. Následně ve vybraných třídách probíhala debata mezi studenty a kadety. Otázky podkládali jak studenti kadetům, tak i kadeti studentům. Dozvěděli jsme se například, z jakého města či části USA pocházejí, jaký byl důvod k jejich vstupu do armády, jak probíhá jejich běžný den či jestli chtějí mít v budoucnu svou vlastní rodinu, nebo zda se chtějí celý svůj život věnovat americké armádě. Nakonec vybraní studenti z každé třídy poděkovali a předali kadetům drobné dary na upomínku na naší školu, Prahu i celou Českou republiku.

My bychom chtěli jménem všech studentů, kteří se mohli účastnit této akce, poděkovat vedení školy a zejména paní profesorce Chalupové za zprostředkování této akce. Nejenom že jsme měli možnost na vlastní oči vidět americké kadety  a tváří v tvář se s nimi setkat, ale zároveň jsme měli možnost vyzkoušet si své jazykové znalosti i znalosti z oboru práva a veřejné správy. Ještě jednou velmi děkujeme. Celou akci velmi pozitivně hodnotíme a jsme rádi, že jsme získali nové americké přátele.

Sára Špeldová a Tereza Sidorová, 3. A