Exkurze v Kanceláři prezidenta republiky

Dne 10. června 2016 se třída 2.A zúčastnila exkurze v prostorech Pražského hradu, sídla prezidenta České republiky, a také Kanceláře prezidenta republiky. V průběhu odborné exkurze přednášející žáky seznámila s postavením a činností prezidenta i jeho úřadu.
Žáci měli unikátní možnost nahlédnout do prostor bývalého reprezentačního bytu prvního prezidenta T. G. Masaryka včetně jeho pracovny, dochované v téměř autentické podobě. V kinosále ze 60. let 20. století byla promítnuta prezentace, v níž se žáci dozvěděli více nejen o historii Kanceláře, ale i o její současné činnosti.
Při prohlídce byla žákům zpřístupněna Masarykova knihovna, která sloužila prvnímu prezidentovi jako pracovna. Nástupci T. G. Masaryka si knihovnu v průběhu dalších let přetvářeli podle svých potřeb. V dnešní době je pracovna uvedena opět do podoby, kterou měla za funkčního období T. G. Masaryka.

Mgr. Veronika Stará