KROK

Dne 7. června 2018 jsme se s třídou 3. D účastnily exkurze do nízkoprahového klubu „KROK“.
Zde nám sociální pracovníci přiblížili, jak takový klub funguje a v čem spočívá jejich práce v tomto zařízení.
Dále se nám představil streetworker, který nám jako zástupce terénní služby popsal, jak vypadá klasický den streetworkera (pracovníka v terénu).
Na závěr celé exkurze jsme se byli podívat přímo do klubu a mohli jsme zde vidět prostředí, ve kterém se odehrává denní program nízkoprahového klubu.
Celá exkurze byla přínosná a velmi zajímavá, nejen proto, že práce v tomto zařízení může být budoucím povoláním některých z nás.

Diana Holečková, Markéta Beštová