Mateřská škola Montessori

Dne 5. června 2018 jsme navštívili MŠ Montessori v Urbánkové ulici na Praze 4. Exkurze byla součástí učební a odborné praxe studentů 3. ročníku oboru právní a sociální služby. Byli jsme přítomni dopoledního programu dětí, který nás velmi zaujal. Nejvíce se nám líbila atmosféra ve třídě, soustředění dětí na vlastní práci, jejich samostatnost a sebeobsluha, skvělé montessori didaktické pomůcky, vztahy dětí mezi sebou a ochota pomáhat mladším dětem. Zaujalo nás připravené prostředí tříd a jejich vybavení pestrým didaktickým materiálem podporující přirozený vývoj dítěte.
Naše poděkování patří paní ředitelce Jaroslavě Posltové, za její vstřícné přijetí a zajímavý odborný výklad a též ostatním paní učitelkám za ochotu a ukázku výuky.
Exkurze v mateřské škole Montessori byla pro naše studenty velkým přínosem. Získali tak nové pohledy na alternativní přístup výchovy a vzdělávání dětí od tří let až po předškolní věk.

Mgr. Gabriela Kolářová a studenti 3. D třídy