Kurz první pomoci

Dne 12. prosince 2018 proběhl, jako každý rok, na naší škole kurz první pomoci. Bylo proškoleno pět tříd prostřednictvím studentů – mediků z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha. Tito studenti jsou zapojeni do jednoho z nejúspěšnějších projektů IFMSA CZ. PRO ŽIVOT, kterého jednou z hlavních aktivit je výuka laické první pomoci.
Našim studentům byly názornou a poutavou formou předány teoretické i praktické základy první pomoci. Během kurzu byly využity zvukové nahrávky volání na linku 155, resuscitační figuríny a různé simulace, které účastníkům přiblížili reálné situace, se kterými se mohou kdykoli setkat.
Každý student, který tento kurz absolvoval, mohl odcházet s pocitem, že bude vědět, jak se má zachovat a co dělat v situaci, kdy se octne v roli záchrance.
Naše poděkování patří studentům medicíny za jejich skvělý přístup a výborně odvedenou práci.