Přednášky Městské policie

Ve dnech 19. – 23. listopadu 2018 proběhla na naší škole v rámci prevence rizikového chování tradiční série besed a přednášek Městské policie. Přednášky se týkaly například sebeobrany, nutné obrany, šikany a prevence kriminality. Bylo to velice zajímavé a přínosné a těšíme se na pokračování v příštím školním roce.