Kurzy první pomoci

Ve dnech od 20. do 24. března 2017 proběhly na naší škole kurzy první pomoci ve všech prvních a druhých ročnících. V osmi třídách bylo proškoleno 240 žáků.
Kurz byly vedené lektory, kteří jsou zároveň studenty 3. lékařské fakulty UK v Praze. Tito studenti jsou sdruženi v mezinárodní organizaci lékařských fakult pod názvem IFMSA. Jednou z jejích aktivit je realizace projektu PRO ŽIVOT, která se zabývá vzděláváním laické veřejnosti a škol v poskytování první pomoci.
V každé třídě kurz trval přibližně 100 minut, naším žákům se věnovali 2 až 4 lektoři. Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část. Naši žáci získali základy poskytování první pomoci u náhlé zástavy oběhu, krvácení, dušení, bezvědomí a epileptickém záchvatu. Každý z účastníků kurzu si prakticky vyzkoušel masáž srdce na resuscitačních figurínách. Průběh volání na linku 155 žákům osvětlily originální nahrávky z dispečinku záchranné služby.
Všem lektorům patří naše velké poděkování.

Mgr. Gabriela Kolářová