Květinový den 2021

Milá třído 3. D!
Nesmírně si vážím Vaší obětavé aktivity při získání finančních prostředků pro prevenci a důležitou podporu lidem s onkologickými onemocněními v rámci sbírky Květinového dne (29. září 2021)! Vybrali jste úctyhodnou částku, ani jedna květinka nepřišla nazmar.
Děkuji za Vaši účast, zodpovědnost a osobité nasazení v oblasti, která Vám je již nyní ve 3. ročníku velice blízká, což značí, že jste si svůj obor správně vybrali!!!
Jsme na Vás pyšní!
GRATULUJI!!!

Vaše ředitelka