Přírodní zahrada a léčivé byliny

Dne 29.9. navštívila třída 3. D v rámci výuky zdravotní nauky Přírodovědnou stanici na Praze 5. Výukovým programem nás provázela lektorka paní Alena Žbírková.

Zahrada, kterou jsi měli studenti možnost prohlédnout, nese certifikát „přírodní zahrada“, což znamená, že musí splňovat přísné ekologické podmínky pro pěstování rostlin. Mezi hlavní patří: bez pesticidů, umělých hnojiv a rašeliny. Studenti se seznámili s různými druhy léčivých rostlin, se způsoby jejich pěstování, preventivního a ozdravného použití. Přesvědčili se, že  na zahradě se daří různým druhům bylin, zeleniny keřům a ovocných stromů bez používání chemických hnojiv.
Mgr. Gabriela Kolářová