Literární piknik

Dne 17. června 2022 proběhly 2 hodiny literatury v 1. D netradičně, v nedalekém parku Sacré Coeur.
Během pikniku zazněl referát o oblíbené knize, poté již následovala skupinová práce, ta byla věnována osobnosti Williama Shakespeara. Každá skupinka dostala pracovní list, v něm byly otázky vztahující se k životu a dílu tohoto významného anglického dramatika. Nejvíce času věnovaly skupinky rozluštění přesmyček divadelních her. Kromě literárního textu (sonet č. 127) pracovaly i s neuměleckým textem, hledaly odpovědi na otázky k textu Pohled na balkon Romea a Julie už nebude zadarmo, rozhodla Verona.
Po společné kontrole řešení pracovních listů následovala dramatizace 3. jednání z díla Romeo a Julie.
Literární piknik se podařil.

Mgr. Olga Šramelová