Oborná exkurze v Klokánku

Třída 3. D se dne 15. června 2022 zúčastnila odborné exkurze v zařízení Klokánek v Láskové ulici na Chodově. Jeho zřizovatelem je Fond ohrožených dětí z. s. Má pověření k výkonu sociálně – právní ochrany, udělené Magistrátem hl. m. Prahy.
Návštěva byla velmi zajímavá, umožnila studentům blíže se seznámit nejen s legislativou přijímaní dětí, ale též se způsobem péče a ochrany pro zanedbávané, zneužívané, opuštěné nebo jinak sociálně ohrožené děti.
Poslání Klokánku spočívá především v situacích krátkodobé krizové pomoci a ochrany dětí, kdy jsou závažným způsobem ohrožovány jejich základní práva.
Exkurze byla pro všechny velmi poučná a zajímavá a poskytla mnoho odborných informací. Studenti si mohli uvědomit složitost mezilidských vztahů, kdy si negativní následky v rodinách odnáší především děti.
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Marii Chovanové  za ochotu a vstřícnost pro umožnění pravidelných exkurzí v Klokánku a sociální pracovnici paní Zdeňce Hessové za odbornou přednášku a komentovanou prohlídku interiéru i exteriéru zařízení.
Mgr. Gabriela Kolářová