Odborná exkurze 3. D na speciální škole

Dne 1. června navštívila třída 3. D v rámci odborné praxe Základní a Střední školu Karla Herforta v Praze 1 v Josefské ulici.

Škola se zabývá vzděláváním a výchovou žáků s mentálním postižením, se specifickými poruchami učení, jako jsou těžší formy dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie, poruchy koncentrace a pod.
Absolventi základní školy můžou pokračovat na střední škole, jejíž těžištěm je příprava na každodenní život, především získání praktických dovedností.
Přednášku ohledně koncepce a fungování školy přednesl ředitel, Mgr. Michal Sebera, který nás také provedl důležitými částmi školy. Studenti viděli učebny, tělocvičnu, praktické výukové prostory jako je cvičná kuchyň, keramická  a šicí dílna, počítačová učebna, tělocvična, atd.
Děkujeme vedení školy za vstřícnost, vážíme si jejich času a pozornosti, kterou nám věnovali a umožnili žákům studujících sociální činnost nahlédnout do problematiky speciálního školství.
Mgr. Gabriela Kolářová