Mateřská škola pro sluchově postižené

Dne 12.dubna 2016 naše třída 3. D navštívila v rámci odborné praxe Mateřskou školu pro sluchově postižené v Holečkové ulici.
Měli jsme možnost prohlédnout si speciálně upravené třídy pro děti se sluchovou vadou a podívat  se na výuku ve třídě
surdopedické i logopedické. Absolvovali jsme odbornou přednášku, kterou vedl Mgr. Rozlívka. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem
se liší výuka ve speciální mateřské škole od výuky v běžné škole. V této školce mají nižší počet dětí ve třídách, používají speciální
pomůcky a individuální přístup k dětem, dle typu postižení.  Ve třídě pracuje slyšící speciální pedagog a neslyšící asistent. Získali jsme nové informace o zvláštních potřebách dětí se sluchovým postižením.
Velký klad vidíme v tom, že sluchově postižené děti mají návaznost v dalším vzdělávání na této speciální škole. Mohou pokračovat na základní škole a potom si vybrat  studium na střední škole anebo některý z učebních oborů.
Tato exkurze byla pro nás velmi zajímavá a poučná i vzhledem k tomu, že studujeme znakový jazyk. Lépe jsme poznali, jak v praxi vypadá výuka znakové řeči malých neslyšících dětí.
Děkujeme za tuto praktickou zkušenost.

Tereza Horová, 3. D