Mezinárodní Středoškolský Moot Court

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. Také v letošním roce se uskutečnil další ročník této soutěže.
Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků se utkali v simulovaném soudním jednání před Evropským soudem pro lidská práva.
Každý z přihlášených týmů dostali přiděleného kouče jednoho studenta Právnické fakulty, pod jehož vedením postupně sepsali písemné podání, potom se utkali v ústním kole v argumentačním souboji s protistranou.
Soutěž probíhá ve dvou kolech jako fakultní a mezinárodní finále soutěže, které se koná na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěže se účastní týmy pod vedením studentů práv z České republiky (Olomouc, Praha, Brno) i Slovenské republiky (Košice, Bratislava).
Pro studenty 3. ročníku oboru Právní a diplomatické služby Natálii Hermanovou, Ondřeje Urbance a Šimona Šlemra to byla skvělá příležitost vyzkoušet si své rétorické schopnosti, stejně jako právní argumentaci a nahlédnout tak trochu pod pokličku fungování Evropského soudu pro lidská práva. Navíc se studenti lecčemu přiučili, hlavně v oblasti lidských práv, při přípravě svých podání. Vyzkoušeli si, jak právo funguje v praxi. Zároveň je třeba zmínit, že to od studentů vyžadovalo poměrně velký kus práce.
Pro Natálii, Ondru a Šimona byla soutěž nejen velkou zkušeností, také především přínosem a obohacením vědomostí. Na základě výše uvedeného doporučují i dalším studentům se této soutěže v příštím roce zúčastnit.

Mgr. Daniela Kursová
vyučující odborných předmětů