Pro život IFMSA 2020-21

Online kurz první pomoci – projekt „Pro život IFMSA 2020-2021“

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se nemohli studenti 3. lékařské fakulty UK dostavit do školy a uspořádat pravidelný kurz 1. pomoci. Tento kurz nám nabídli v online podobě. Pomocí instruktážních videí, které natočili sami studenti z lékařských fakult, se naši žáci v průběhu měsíce května naučili v hodinách biologie a zdravotní nauky, jak poskytnout první pomoc v situacích ohrožujících život. Online kurzu se zúčastnili tyto třídy: 1. C, 1. D, 2. A, 2. B a 2. D.
Hlavní témata kurzu:
Přivolání záchranné služby
Kardiopulmonální resuscitace
První pomoc při dušení
Zástava krvácení

Základy první pomoci si naši studenti procvičí v rámci prezenčního kurzu, který se uskuteční příští školní rok.

Mgr. Gabriela Kolářová
vyučující biologie a zdravotní nauky