Můj digitální vesmír a budoucnost digitální Evropy

„Můj digitální vesmír a budoucnost digitální Evropy“ v rámci projektu FuturEU – Občanské úvahy o budoucnosti EU
Dne 9. října 2019 jsme se účastnili projektu FuturEU na téma Můj digitální vesmír – tedy o možnosti využívání online služeb jako např. vyplňování formulářů pro úřady přes internet.
Diskutovat k nám do České republiky přijeli zástupci ze šesti zemí – Polska, Bulharska, Itálie, Chorvatska, Španělska a Německa. Celá diskuze probíhala v anglickém jazyce.
Nejvíce skloňovaným problémem v digitalizaci jednotlivých zemí byl fakt, že lidé s touto možností nejsou seznámeni a neumí ji ovládat. První část byla diskuze, ve které jsme mohli svým názorem přispět i my. Jednalo se zde o seznámení s jednotlivou úrovní digitalizace v daných zemích a možnostech jejich řešení.
Po krátké pauze s občerstvením následovala druhá část, kvíz, který měl ověřit naše poznatky z předchozí diskuze. Tato akce pro nás byla velkým přínosem nejen z hlediska zvoleného tématu, ale také k procvičení anglického jazyka. Zároveň bychom chtěli poděkovat Mgr. Mochelové za realizaci této akce.

Za 3. B Zuzana Turjaková