Nad krajinou slz a radiace

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498, spolu s Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV si vás dovolují pozvat na výstavu „Nad krajinou slz a radiace – odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy“.
Slavnostní otevření proběhlo ve čtvrtek 21. ledna 2016 v aule Střední odborné školy, kde výstava potrvá do 19. února 2016.
Návštěva
je (z důvodů umístění ve školní budově) možná vždy po dohodě na telefonu 257 323 577 nebo e-mailem
na sekretar@stredniskoladrtinova.cz.
Výstava vychází z dosud nepublikovaných leteckých snímků, které zachycují, jak postupnou proměnu krajiny poznamenané produkcí uranové rudy, tak pracoviště a tábory nesvobodných pracovních sil (1946–1986). Uranová ruda nabývá na významu po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Sovětský svaz nedisponoval touto zbraní a veškeré své úsilí napřel k tomu, aby ji co nejrychleji vyrobil. Jeho první atomová bomba vybuchla 29. 8. 1949 u Semipalatinska. K jejímu sestrojení byla převážně využita (zneužita) uranová ruda, která pocházela z území tehdejšího Československa. Po konci 2. světové války se na Jáchymovsku nacházely jediné otevřené provozuschopné uranové doly v mocenské sféře Sovětského svazu. Kromě civilních zaměstnanců se na těžbě uranové rudy podílely nesvobodné pracovní síly v podobě německých válečných zajatců (1946–1950), chovanců táborů nucených prací (1949–1951) a dále pak odsouzených ve výkonu trestu (1949–1986). Tito nedobrovolní pracovníci byli soustředěni do třech oblastí Jáchymovska, Hornoslavkovska a Příbramska.
Nejstarší letecké snímky pocházejí z roku 1936 a zachycují téměř uranovou těžbou nedotčenou krajinu. Tyto snímky tvoří základ pro srovnávání rozrůstání měst v oblastech těžby (Ostrov, Horní Slavkov a Příbram) zejména během 50. let minulého století. Na nich je již zcela jasně patrný vliv těžby uranové rudy na krajinu (budování pracovních táborů, budování důlních děl, šachet, odvalů, koridorů v neposlední řadě i rozšiřování měst). Na snímcích z 60. a 70. let 20. století je znatelný rozmach těžby na Příbramsku doprovázený rozvojem města i následný útlum těžby na Jáchymovsku a Příbramsku. Letecké snímky doprovází dobové dokumenty, které ukazují perzekuci a utrpení jednotlivých vězňů, a fotografie, zachycující dnešní stav lokalit. Výstavu doprovází i osudy vybraných vězňů, které zobrazují jejich tragický osud.

Pravdou je pravda, že kolem těžby uranové rudy kolují stále řady mýtů, dodnes tradovaných a snad i uměle udržovaných. Podrobné vědecké bádání, objektivní a nestranný pohled na dané téma může přispět k odmytizování některých polopravd a k reálnému pohledu na historické události.
(Zdroj: https://www.politictivezni.cz/pozvanka-krajinou-slz-a-radiace.html)