Návštěva Evropského parlamentu

Naše škola jako vítěz soutěže Euroscola měla možnost vybrat 24 studentů na program Euroscola v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Ve čtvrtek 15. prosince 2016 jsme si prošli centrum města Štrasburk. Navštívili jsme muzeum moderního umění a katedrálu Notre-dame de Strasbourg. Ochutnali jsme typický slaný a sladký koláč a měli jsme možnost nakoupit suvenýry a dárky.
16. prosince 2016 se konal samotný program v parlamentu EU. Po uvítací ceremonii proběhla diskuze se členem EU parlamentu za Maďarsko T. Szanyim. Studenti se například ptali, zda EU plánuje vybudovat společnou armádu a policii, zda je možný rozpad EU nebo zda je možnost, že EU bude jeden stát.
Ve 12:00 začali prezentace škol a států vybranými studenty.
Během přestávky jsme se naobědvali v restauraci Evropského parlamentu. Po obědě jsme se rozdělili do skupin po čtyřech, ve kterých jsme odpovídali na otázky v různých jazycích o EU.
Poté jsme se přesunuli do konferenční místnosti v předem určených skupinách. Tam jsme prodiskutovali naše témata a dohodli se na závěru. Zvolili jsme si mluvčího a redaktora, kteří přednesli problematiku v hlavní místnosti EP. Na každé téma proběhla diskuze, kdy jsme se my jako poslanci měli možnost zeptat na doplňující informace nebo například způsob, kterým byl vyvozen závěr daného tématu.
Na konci dne proběhlo finále hry Eurogame. Před naším odchodem zazněla hymna EU a mluvčí zemí přišli s vlajkami všech členských zemí.
Výlet se nám velice líbil, protože máme živou představu, jak to v parlamentu chodí. Přinesl nám hodně nových zkušeností a v první řadě procvičení anglického jazyka. Rozhodně nás mrzí, že je to náš poslední výlet na této škole.

Martin Roušal, Jan Houdek, 4. C

 

Od 14. do 17. prosince 2016 se 23 studentů naší školy účastnilo zájezdu do Štrasburku. Jeden den jsme si užívali krásy Štrasburku, navštívili jsme vánoční trhy, Galerii moderního umění, katedrálu Panny Marie a ochutnali tradiční francouzské jídlo. Druhý den jsme strávili v Evropském parlamentu společně s ostatními studenty z členských zemí EU.
V první části dne nám byly Evropská unie a Evropský parlament představeny administrátory EP. Poté každou školu a celou zemi představili zástupci z řad studentů. Naši školu představovali studenti ze čtvrtého ročníku – Jan Houdek a Martin Roušal. Dále následovala diskuze na téma budování Evropy. Po obědě jsme se rozdělili do pracovních skupin a shromáždili jsme se v kancelářích výborů. Zde jsme diskutovali na zadaná témata, která jsme si zpracovali předběžně ve škole. Poté jsme se sešli opět v půlkruhu EP, zde zástupci daných pracovních skupin prezentovali zprávy, o kterých jsme následně diskutovali a hlasovali. Celá akce byla zakončena Evropskou hymnou.
Tuto možnost jsme získali díky výhře v internetové soutěži EUROSCOLA minulý rok. Byla to pro nás všechny skvělá životní zkušenost i šance do budoucna.

Sára Špeldová, Tereza Sidorová, 4. A