Úřad vlády ČR

Dne 16. prosince 2016 se třídy 1. D a 2. D účastnily exkurze, která se konala v prestižní státní instituci – Úřadu vlády České republiky.
Diskutovaným tématem byla Všeobecná deklarace lidských práv a myslím si, že nás všechny nejen velmi zaujala, ale i obohatila naše znalosti. Přednášející, kteří nám tyto velice užitečné informace předali, byli dva mladí právníci ve službách Úřadu vlády.
Diskuse byla spojena s několika zajímavými aktivitami, shlédli jsme video dokument zaměřený na celou řadu otázek o lidských právech a na konec příklady z praxe.
Na závěr jsme se dozvěděli jaké státní i nestátní instituce a organizace se lidskými právy zabývají. Velká škoda, že začínala tisková konference vlády, naše diskuse musela být ukončena. Tato akce splnila svůj účel, dozvěděli jsme se, jak jsou lidská práva důležitá.

Postřehy studentů 1. D a 2. D