Návštěva honorárního konzula Maltské republiky

Dne 22. listopadu 2017 jsme získali jedinečnou příležitost setkat se s honorárním konzulem Malty v České republice, p. Ernestem Flaminim, který poctil naši školu svojí návštěvou. V 10:00 hodin začala beseda na téma Malta, jíž se zúčastnili žáci tříd 1. A, 1. B, 1. D a studenti vyšších ročníků, kteří v květnu příštího roku absolvují jazykový pobyt na Maltě.
Na úvod nás p. konzul uvítal tradičním pozdravem užívaným na Maltě „Merhba“! Měli jsme možnost seznámit se s velkým množstvím zajímavých informací o její historii, tradičním jídle, svátcích a vzdělávání. Malta byla v minulosti klíčovým místem mnoha významných událostí např. v době napoleonských válek nebo na konci 20. století, kdy se na ní setkali G. Bush s M. Gorbačovem. Malta má dva úřední jazyky, maltštinu a angličtinu. Právě díky angličtině je vyhlášena svými jazykovými kurzy. Nakonec jsme p. konzulovi mohli pokládat dotazy, jež nám rád zodpověděl.
Celá akce samozřejmě probíhala v anglickém jazyce, a my jsme si tak procvičili svoje jazykové dovednosti v praxi. Beseda se nesla v přátelském duchu a všem se velmi líbila.
Tímto bych chtěla za všechny poděkovat p. Flaminimu a p. prof. Šípové, která toto skvělé setkání zorganizovala.

Liana Poláková, 1. A

Návštěva pana konzula u nás nebyla první, určitě se budeme těšit na jeho další návštěvy, tak jako na praxi s jazykovým kurzem na Maltě v květnu 2018.