Vazební věznice Ruzyně

Dne 23. listopadu 2017 se chlapci čtvrtých ročníků zúčastnili odborné exkurze ve Vazební věznici Praha Ruzyně. Zde se dozvěděli celou řadu zajímavých informací v rámci svých studijních programů s uceleným vhledem do problematiky trestního řízení, systému justice a vězeňství. Byli provedeni po vybraných odděleních a mohli porovnat tak systém při přijetí do vazby, přes rozřazení do příslušných oddělení až přes samotný výkon trestu. Cílem exkurze bylo propojení teoretických poznatků s praktickou ukázkou systému vězeňství, kdy účelem trestu nepodmíněného odnětí svobody má být nejenom izolace odsouzených, ale především intenzivní úsilí o napravení pachatele trestného činu a jeho budoucí reintegraci do společnosti lidí jednajících v souladu se zákony. Tato exkurze je v souladu s ŠVP odborných předmětů právo, veřejná správa, sociální služby a péče a rovněž i v souvislosti s poskytováním kariérového poradenství na středních školách.

Mgr. Veronika Stará