Návštěva tureckých pedagogů

Dne 7. března turečtí pedagogové navštívili 2. D v rámci rodinného práva.