Obrana a bezpečnost

Obrana a bezpečnost v rámci projektu FuturEU – Občanské úvahy o budoucnosti EU

Ve dnech 21. až 24. března 2019 se uskutečnila v Nikósii na Kypru v rámci projektu FuturEU: „Občanské úvahy o budoucnosti EU“ (Citizens’ reflections on the Future of EU (FuturEU Project) první diskuze s tématem „Obrana a bezpečnost„, kterou organizovalo sdružení Irevnitiko Idrima P.L.L, Nicosia (Kypr). Jedná se o jedno z evropských politických témat stanovených v Bílé knize o budoucnosti Evropy. Setkání se zúčastnili Mgr. Tomáš Botlík a Mgr. Natálie Mochelová, spolu s dalšími partnery projektu.
Diskuze se konala na Univerzitě v Nikósii a na programu byly tři kulaté stoly, které se zabývaly tématy jako Současné bezpečností výzvy pro Evropu, Bezpečnost a migrace: kolik bezpečnosti a pro koho? a Ochrana postižitelných skupin jako výzva pro EU. Do diskuze se zapojily všechny přítomné evropské státy jako Bulharsko, Polsko, Itálie, Polsko, Německo a také Česká republika, kdy jednotliví účastníci vyjadřovali postoj zastoupeného státu s probíraným tématem a problémem EU.
V rámci tohoto výjezdního zasedání se také konala návštěva prvního přijímacího centra pro uprchlíky, které má sídlo v Nikósii. Jednalo se o seznámí s činností tohoto centra a také s chodem celého tábora, kdy toto bylo přínosem pro nás, jelikož jsme stáli tváří v tvář problému a dostali jsme se k informacím přímo od osob, které s uprchlíky spolupracují. Také jsme měli možnost přejít na druhou stranu Kypru, do Severokyperské turecké republiky, kdy tento stát je uznán pouze Tureckem a na tzv. hranicích dohlíží OSN. Setkali jsme se zde přímo s rodáky, kteří nás obeznámili s celým chodem republiky a s konflikty, které probíhali na zmíněném území.
Na toto setkání navazuje další diskuze a panelový stůl v květnu v Polsku, ve Varšavě na téma „Mládež a EU„, které se uskuteční ve dnech 9. až 12. května, kterého se zúčastní dva zmínění pedagogové z naší školy, spolu s dvěma studentkami ze třídy 3. C.
V rámci tohoto projektu je Česká republika zastoupena občanským sdružením Change It! a Natálií Mochelovou, kdy v říjnu se bude pořádat debata na téma digitalizace a sociální sítě v Evropské Unii. Této debaty se zúčastní široká veřejnost, spolu se studenty naší Střední odborné školy Drtinova.