Ochrana osobnosti – Městský soud v Praze

Dne 25. března 2015 jsme s naší třídou 3. B v rámci výuky odborného předmětu Právo navštívili Městský soud v Praze. Měli jsme možnost zúčastnit se civilního procesu ve věci ochrany osobnosti.

V soudní síni bylo paní soudkyní zahájeno jednání a následně jsme si vyslechli požadavky právních zástupců obou stran sporu. Paní soudkyně vyzvala zúčastněné strany ke smíru a poté následovala přestávka. V rámci přestávky se nám paní soudkyně věnovala, velice ochotně zodpověděla naše dotazy, a také se s námi podělila o zážitky a zkušenosti ze své soudní praxe. Měli jsme možnosti vidět i soudní zapisovatelku, která seděla po pravici soudkyně. Po přestávce obě strany přednesly své návrhy na smír; bylo dosaženo dohody mimo jiné na finančním odškodnění, které bude vyplaceno žalobkyni žalobcem.

Možnosti zúčastnit se civilního procesu si velmi vážíme a děkujeme za ni paní profesorce Chalupové.

Lucie Svobodová, 3. B