Evropská unie v kostce

Ve středu 25. března se v historické aule naší školy konala velmi zajímavá přednáška na téma Evropské záležitosti. Informace o historii, rozšiřování Evropské unie a její bezpečnosti velmi poutavě a erudovaně přednášel Mgr. et Mgr. V. Nejedlo z Úřadu vlády. Z řad našich zvídavých studentů následovaly dotazy a debata s představiteli veřejné správy na aktuální téma bezpečnost v Evropě.

Přednášky se zúčastnilo přes 180 studentů z devíti tříd, kteří se přihlásili do celorepublikové soutěže Europa Secura. Žáci se dověděli mnoho informací, které mohou uplatnit nejen v soutěži, ale i při přijímacích testech na VŠ nebo ve svém budoucím zaměstnání.

Alex Plačková, 3. A