Odborná exkurze na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR

Studenti třídy 3. C, vzdělávacího programu Veřejnosprávní činnost, absolvovali dne 12. prosince 2014 odbornou exkurzi na vybraném Kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky – krajské pobočky pro hlavní město Prahu, spojenou s přednáškou, která svým obsahem navázala na probírané učivo. Přednášejícím byl ředitel pracoviště PhDr. Ladislav Hazuka.

Přednáška byla zahájena krátkým historickým exkurzem k problematice zaměstnanosti, který se věnoval období První republiky a dále pak zlomovým rokům 1989 ‒ 1990, 2004 a 2011, kdy docházelo k významným reformám na úseku zaměstnanosti. Následoval výklad jednotlivých činností při zprostředkování zaměstnání a příklady praktického řešení nezaměstnanosti v podobě nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Studenti byli detailně seznámeni s náplní práce zaměstnanců v této oblasti, včetně vyskytujících se problémů a nástrah. Ve srovnávacím přehledu byly také analyzovány obdobné instituce zemí EU. Poslední část výkladu byla věnována informačním a poradenským službám nabízeným kontaktními pracovníky EURES.

Na závěr PhDr. Hazuka zodpověděl studentům jejich dotazy, které se týkaly zejména zaměstnávání absolventů, rekvalifikací a dalších aktivit kontaktních pracovišť. Studenti vyhodnotili tuto aktivitu jako velmi přínosnou pro jejich studium i další praxi.

 Mgr. Jarmila Chalupová