Odborná praxe na Maltě

Odborná praxe našich studentů na Maltě se pomalu chýlí ke konci. Na uvítací schůzce byli všichni detailně seznámeni s tím, co se od nich v průběhu praxe očekává. První pracovní den byl v duchu seznamování se s dopravou do jednotlivých pracovišť, od druhého dne již všichni pracují. Studenti jsou rozmístěni po celém hlavním městě Vallettě v různých ministerstvech a institucích veřejné správy, např. Ministerstvo hospodářství, investic a drobného podnikání, Ministerstvo spravedlnosti, kultury a místní správy, Soudní dvůr Malta, Celnice, Notářství a další. Vzhledem k letní zkrácené pracovní době a opravdu horkému počasí studenti mají odpoledne čas vyrazit k moři a osvěžit se.

Mgr. Soňa Šípová