Odborná praxe SRN

Výměnná zahraniční praxe v Mnichově
V letošním školním roce jsme uspořádali praxi českých studentů v Mnichově a německých studentů v Praze. V rámci této praxe jsme vytvořili čtyři dvojice, kterou tvořil vždy jeden německý a český student nebo studentka. Tyto dvojice spolu strávili 14 dní v Praze na přelomu března a dubna a následně na konci května 14 dní v Mnichově. Kromě povinné praxe v nejrůznějších organizacích (pojišťovny, Česko-německá hospodářská komora, turistická kancelář, marketingové oddělení apod.) čekal na studenty i doprovodný program (návštěva Karlštejna, Velká Ameriky, zámku Neuschwanstein, filmových studií v Mnichově, společné grilování, účast na výuce ve škole apod.)
Studenti obou škol, jak naší, tak partnerské německé školy hodnotili praxi jako velmi přínosnou, nejvíce zdůrazňovali možnost poznání nové kultury, učení se cizímu jazyku, seznámení se s chodem organizací apod.
Vyučující, kteří praxi pro studenty organizovali hodnotí její přínos především ve značném zlepšení komunikace v německém jazyce u všech zapojených studentů.

Praxe konaná od 18. 5. – 1. 6. v Německu byla poměrně zajímavá, sumarizaci se pokusím popsat v následujících větách.
V sobotu jsme se skupinou přijeli na Mnichovské hlavní nádraží, kde jsme byli uvítáni našimi německými přáteli a panem profesorem Balkem. Následně jsme byli seznámeni s rodinami a jejich domovy, abych mohl být upřímný, byl jsem velmi pozitivně překvapen vstřícností rodiny a jejich pohostinností.
Následující dva dny jsme strávili v jejich škole a v rámci animačního programu jsme se učili novým slovům a zároveň jsme si opakovali dosavadní znalosti a zkušenosti. Toto trvalo přibližně dva dny. V úterý jsme se šli podívat, jak funguje výuka v německé střední škole, což nám poskytlo dobrý náhled na jejich školní systém, jenž se tak moc neliší od našeho. Po těchto třech školních dnech byl čas na seznámení se s praxí a zaměstnanci.
Ve středu jsem se svým německým parťákem (Romanem Simmendingerem) navštívili kanceláři společnosti Flatista, v níž jsem následující týden a půl pracoval. Každé dny byly poměrně stejné či minimálně podobné. Praxe začínaly vždy od 10. hodiny ranní, přičemž se naše začáteční lokace skoro každý den měnila. Flatista poskytuje svým hostům pokoje či budovy k pronájmu, což vysvětluje pozoruhodné a častokrát diverzní úkoly, jenž nám náš nadřízený zadával. Odpolední aktivity byly neméně zajímavé, většinou je organizovali páni profesoři, ale v některých instancích i studenti sami. Snad nejvíce přínosným výletem a expedicí byl výlet na zámek Neuschwanstein, kterého jsme se účastnili v neděli prvního týdne.
A abych to celé zrekapituloval, neskutečně se mi celá praxe líbila, jak praxe samotná, tak ubytování, hostitelská rodina, všechny aktivity a akce, město, kultura a všechno s celou akcí spjaté.

Martin Chval, III. C

Zahraniční praxe v Berlíně

Na konci května 4 naše studentky oboru sociální činnost vyrazily na praxi do Berlína, kde necelých 14 dní pracovaly v zařízeních pro děti (jesle a školky). V rámci přípravy na studentky čekal krátký jazykový kurz německého jazyka, konkrétně jazyková animace.
Následně do Prahy na začátku června dorazilo 6 německých studentů, kteří zde vykonávali taktéž praxi, konkrétně v Alzheimer centru, dětském integračním centu a mateřské školce. Pro německé i české studenty byl připraven bohatý doprovodný program – plavba po Sprévě i Vltavě, návštěva Postupimi, Pražského hradu, Bundestagu, společné grilování apod.
Zapojení studenti hodnotili pozitivně a především ocenili zvládnutí velké výzvy, neboť jak české žákyně, tak němečtí žáci neměli před začátkem praxe velké znalosti cílového jazyka, přesto se ale všichni aktivně zapojili v organizacích, ve kterých působili.