Základy znakového jazyka a prostorové orientace

Dne 14. června 2019 třída 3. D z oboru právní a sociální služby vykonala závěrečnou zkoušku z českého znakového jazyka. Všech 27 studentů obdrželo certifikát s názvem „Základy komunikace ve znakovém jazyce“. Příprava na úspěšné ukončení kurzu, který je akreditovaný MŠMT probíhala celoročně, pod vedením lektorky Martiny Kopecké ze vzdělávací agentury Aldea.
Závěr kurzu byl rozšířen i o základy prostorové orientace a samostatný pohyb jedinců se zrakovým postižením za pomocí bílé hole, který si naši studenti mohli v rámci výuky prakticky vyzkoušet.
Absolvovaný kurz je pro naše studenty velmi přínosný. Někteří z nich pracují se zdravotně postiženými v rámci odborné praxe, například MŠ a ZŠ pro sluchově postižené Holečkova Praha 5 anebo ZŠ pro zrakově postižené Praha 2, ale i na jiných pracovištích.

Mgr. Gabriela Kolářová
vyučující odborné praxe