Osvědčení ke kurzu znakového jazyka

Studenti 3. D na závěr školního roku 2019/2020 kromě vysvědčení převzali osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „Základy znakového jazyka“ z rukou lektorky Martiny Kopecké ze vzdělávací agentury Aldea.
Výuka se nezastavila ani v době nouzového stavu, lektorka byla se studenty v pravidelném kontaktu online, přestože mnozí z nich kromě studia pomáhali v sociálních službách.
Lektorka Martina Kopecká, výuku znakového jazyka zpestřovala zajímavými akcemi, díky kterým mladý člověk může lépe pochopit skutečný svět neslyšících a dalších handicapovaných lidí.
Kurz znakového jazyka je vynikající zkušenost pro budoucí sociální pracovníky.

Za studenty 3. D – Mgr. Ľubica Drnáková