Závěr školního roku 2019/20

Závěrečná porada dne 23. června a rozloučení s našimi dlouholetými a celoživotně pracujícími kolegy v aule školy byla tentokrát korunována zaslouženou projížďkou na lodi s kulturním programem.
Děkuji tímto všem zaměstnancům za vytvoření skvělé atmosféry a znovu vyslovuji hluboký dík všem kolegům za bravurní a profesionální zvládnutí distanční online výuky po celou dobu náročného koronaroku. Jsem na Vás hrdá! Dokázali jsme vystupovat (pracovat) jako velice harmonický a hodnotově stabilní celek a toho si nesmírně vážím.
Přeji krásné a plně prožité prázdniny Vám i Vašim – našim žákům….

Vaše ředitelka
P. Nedomová